Подписка за ПУП на вилните зони в село Мало Бучино

Подписка за ПУП на вилните зони в село Мало Бучино
15.03.2019 Atanas Tassev
Получихме писмо на пощата на Сдружението, което съдържа в себе си следната обява:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Беше изготвено искане за присъединяване на вилни зони “Симоница” и “Пладнище” към

територията на с.Мало Бучино. Същото ще бъде официално депозирано в общината.

Молим, всички да подкрепите тази инициатива, като подпишете предоставения в магазина на Кико списък.

Нека с общи усилия подобрим условията в прекрасното ни райско кътче.

С благодарности!

адвокат Рада Ангелова

Срокът за подкрепа на подписката е 19 март 2019 г. Същата ще бъде внесена в СО район “Овча купел” на 20 март 2019 г.

Текстът на подписката получихме във формат doxc,  който за съжаление не можем да изобразим на сайта с пълните му възможности, за което молим да ни извините.

Текстът е както следва:

 

ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДО КМЕТА НА РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
ДО КМЕТА НА СЕЛО МАЛО БУЧИНО

ИСКАНЕ

От Жителите на село Мало Бучино
при Кметство село Мало Бучино
район „Овча купел“

относно: изготвяне на задание и възлагане на проектиране на ПУП/ПРЗ на вилни зони „Симоница“ и „Пладнище“ с.Мало Бучино, с цел присъединяването им към територията на селото /чл. 125 ЗУТ/

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Към днешна дата, постоянно живеещите жители на територията на вилните зони „Симоница“ и „Пладнище“ при с.Мало Бучино драстично са се увеличили. С нарастването на броя на населението на територията на всяко населено място, расте и нуждата от разширяване обема на изграждане на инфраструктурата и подобряване елементарните условия на живот. Все повече се засилва необходимостта от създаването на проходими пътни връзки, организиране на сметоизвозване и снегопочистване. Село Мало Бучино е разположено на планински неравен терен, което създава допълнителни трудности за живущите. Много от жителите обитаващи вилните зони нямат достъп до имотите си поради факта, че няма изградени или проходими пътища. Особено тежко е положението през зимните месеци, когато падналия сняг тотално възпрепятства придвижването. Не рядко цели семейства остават „затрупани“ в абсолютна невъзможност да напуснат домовете си с дни, което води до нежелана промяна в житейския – учебен и работен режим. Достъпът на линейки до подаден адрес, често пъти се оказва невъзможно. Сериозно затруднение изпитват и органите на полицията, които са възпрепятствани да изпълняват задълженията си при подаден сигнал или дори при обиколките на патрулните коли, което е сериозна предпоставка за безнаказани набези и кражби. Всичко това създава чувството за несигурност и беззаконие. Тежко е положението и със сметоизвозването. Предвидените контейнери за смет са предоставени според броя на жителите в селото, но не и за живеещите във вилните зони, поради което няма надлежно, адекватно на обстановката сметоизвозване. Жителите на село Мало Бучино и вилните зони, имат желание да участват в редица мероприятия и съвместни проекти за подобряване условията на живот в населеното място, но статута „вилни зони“ е една от причините голяма част от тях да са обречени на неуспех.
Всички изброени до тук проблеми, са резултат от липсата на действащ ПУП по отношение на вилните зони към село Мало Бучино. Близо две трети (2/3) от населението на селото живее на територията на вилните зони „Симоница“ и „Пладнище“. Приемането и прилагането на ПУП по отношение на тях е необходимо и крайно наложително.
Предвид на гореизложеното, отправяме настоящото искане за изготвяне на задание и възлагане на проектиране на ПУП/ПРЗ на вилни зони „Симоница“ и „Пладнище“ с.Мало Бучино, с цел присъединяването им към територията на селото. Молим, на основание чл. 21 ал.2, в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.16 и сл., чл.17, чл.110, чл.124а, чл.124б, и чл.125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), да предприемете нужните действия за гласуване на решение в СОС в горния смисъл.
Настоящото искане се изготви и подписа от лицата, положили подписите си по-долу. Същите заявиха, че в изпълнение на ЗЗЛД доброволно са предоставили личните си данни посочени в таблицата.

№             Име            адрес          телефон            Подпис

 

 

Прояви Инициатива!

 

0 Коментара

Отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.