Инициатива за Мало Бучино

Хората желаещи да подобрят средата на живот

Гражданско Сдружение “Инициатива за Мало Бучино” е основано на 17 май 2015 г., от група ентусиасти и жители на селото желаещи да подобрят средата на живот не само в мястото, което населяват, но и в целия свят ако им стигнат времето и възможностите.

Сдружението е “отворено” за всички споделящи необходимостта от създаване на условия за по-добър и качествен живот във всички негови аспекти – демокрация, култура,  екология, инфраструктура, човешки взаимоотношения, право на информираност, право на участие при вземане на решения, сигурност, ред и т.н. Всички желаещи да се присъединят към Сдружението и да участват в неговата работа са добре дошли!

ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ МАГАЗИН

No PM Data

Sensor 19764

  ПРАХОВИ ЧАСТ. ПЛАДНИЩЕ

  PM10 µg/m³ PM2.5 µg/m³ 30.3 28
  Sensor 32114
  • P1: 30.3µg/m³
  • P2: 28µg/m³

  Категории

  Архив